Wedstrijdreglement

A. Opzet

1. Jet Import is de organisator van wedstrijd, die start op 15 april 2013 om 00h00 en die eindigt op 25 mei 2013 om 18h00 uur.

B. Deelnemen

1. De doorgestuurde persoonsgegevens, worden enkel gebruikt om de deelnemer te verwittigen en worden niet gebruikt bij de verwerking van de gegevens voor enig ander doeleinde.

2. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient men de wedstrijdvraag correct te beantwoorden of zo dicht mogelijk te benaderen. Bij een ex aequo gaat het om de deelnemer die het eerst reageerde op de wedstrijd.

3. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

4. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-of spelfouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Jet Import.

5. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is ontstaan of op redelijke wijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Jet Import, Rekkemstraat 58, 8930 Lauwe tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

C. Prijzen

1. Volgende prijzen worden aangeboden: 15x24 Red Bull

2. Er wordt een afspraak geregeld met de winnaar voor het afhalen van de prijs. Een deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet binnen de 30 dagen na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft.

3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

D. Bekendmaking

1. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

2. Wie aan de wedstrijd deelneemt, stemt er automatisch mee in dat zijn gegevens en/of foto voor promotiedoeleinden gebruikt mogen worden door Jet Import in het kader van deze actie.